Regelgeving

Openroads wettelijke informatie en voorschriften voor de deelnemer.

Algemene voorwaarden

Bij inschrijving voor de WAX-IT Rally verklaart u zich akkoord met alle aangehaalde punten van het onderstaande reglement, zonder uitzondering, en probeert u deze zo goed mogelijk op te volgen.

De WAX-IT Rally is een organisatie van WAX-IT bvba:
Westerring 27i
9700 Oudenaarde
BTW BE 0821.256.735

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met de aankoop van een deelnameticket. Dit ticket is niet annuleerbaar en kan dus niet terugbetaald worden bij annulatie.

Het deelnemende voertuig en zijn bestuurder moeten beantwoorden aan de wettelijke verkeersregels in de landen waarin de rondrit plaatsvindt, waaronder:

  • Het voertuig moet ingeschreven zijn
  • Het voertuig moet verzekerd zijn (minimaal voor burgerlijke aansprakelijkheid)
  • Het voertuig moet in goede mechanische staat zijn en in overeenstemming met de verkeersreglementen
  • De bestuurder moet houder zijn van een geldig rijbewijs
  • Pechverhelping is niet verplicht, wel aangeraden

De organisatoren behouden zich het recht voor om een voertuig of deelnemer de start te weigeren als het niet voldoet aan voorgaande bepalingen – deze beslissing is onaanvechtbaar.

De deelnemers en de passagiers zullen tijdens de rondrit onder alle omstandigheden de richtlijnen van de organisatoren en gerechtigde instanties opvolgen. De organisatie is nooit verantwoordelijk in geval van een ongeval of verkeersovertreding.

De organisatoren behouden zich het recht voor om het programma van de toerrit te wijzigen, zelfs zonder voorafgaande verwittiging, als de omstandigheden hierom vragen. Denk hierbij aan wegenwerken of manifestaties die ons anders zouden kunnen hinderen.

Het roadbook is een leidraad om de rondrit tot een goed einde te brengen. De organisatie doet steeds zijn best dit roadbook zo goed mogelijk te laten aansluiten op de situaties op de weg, maar het roadbook is zeker niet onfeilbaar. De organisatie kan nooit vermijden dat de omstandigheden ter plaatse het moeilijk of onmogelijk maken het roadbook te volgen. De organisatie aanvaardt daarom nooit enige aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade opgelopen door het volgen van het roadbook. De bestuurder en gebruiker van het roadbook blijven steeds zelf verantwoordelijk voor het ter plaatse interpreteren van het roadbook en het correct handelen naar de situatie die zich stelt. Het roadbook staat nooit boven de geldende verkeersregels.

Bij tijdelijk of definitief afgelasten van de rondrit door overmacht (bv weersomstandigheden), kan de organisatie nooit aansprakelijk gesteld worden. De deelnemers kunnen in dat geval geen terugbetaling van de organisatie vorderen.

Behoudens in geval van uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek, behoudt Openroads zich het recht voor om – zonder verhaal – foto’s en video’s van het evenement te publiceren en te gebruiken. Wanneer een schriftelijk verzoek ons bereikt voor het publiceren van video, houden wij hier rekening mee. Een foto halen we steeds van de website na schriftelijk verzoek.

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn voertuig. Hij zorgt voor een gebruik ervan in volle overeenstemming met het verkeersreglement en alle andere door de wetgever gestelde eisen.

De rondritten georganiseerd door Openroads zijn toeristische rondritten. Er is geen enkele vorm van competitie aan verbonden. Er worden geen verplichte vertrek- en/of aankomsttijden opgegeven, evenmin als enige te volgen snelheden of gemiddelde snelheden. De wegbeschrijving wordt hoofdzakelijk gegeven volgens het systeem bol-pijl en kan zonder enige mededeling vooraf worden aangepast indien nodig. Bijvoorbeeld een gedeeltelijk geschreven omschrijving om moeilijke situaties te vereenvoudigen. De wegbeschrijving kan gedeeltelijk bestaan uit een ingetekende kaart, wegbeschrijving of andere navigatie methode indien van toepassing. Een hogere moeilijkheidsgraad dient vooraf (bij de uitnodiging) zeer duidelijk gemeld te worden aan de deelnemers.

De deelnemers doen automatisch afstand van verhaal bij inschrijving van de rondrit. De deelnemer verklaart zich hiermee akkoord bij inschrijving voor het evenement.

Deze routes zijn minutieus voorbereid door Openroads en blijven eigendom van Openroads. Het is steeds verboden om deze routes te verspreiden.